גלריה של הארץ הבוקר

Media: Oil on canvas

:

:

Original size: 60 x 80